+90 0212 987 20 01 www.inveoportfoy.com info@inveoportfoy.com

İşimiz Hakkında

Duyurular

Şirketimiz, yönettiğimiz fonlar ve diğer hizmetlerimiz hakkında en güncel bilgileri yatırımcılarımızla paylaşmayı önemsiyoruz.

Inveo Portföy Mayıs 2024 Fon Bülteni ulaşmak için tıklayınız.

Yurt Dışı Tatilinden Etkilenecek Fonlarımız için tıklayın.

Inveo Portföy Kira Sertifikaları Katılma Fonu İzahnamesine ulaşmak için tıklayınız.

Inveo Portföy Nisan 2024 Fon Bülteni ulaşmak için tıklayınız.

Duyuru Metnine ulaşmak için  tıklayınız.

Inveo Portföy Mart 2024 Fon Bülteni ulaşmak için tıklayınız.

Inveo Portföy Altın Fonu izahnamesine ulaşmak için tıklayınız.

Inveo Portföy Altın Fonu yatırımcı bilgi formuna ulaşmak için tıklayınız.

Inveo Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu izahnamesine ulaşmak için tıklayınız.

Inveo Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu yatırımcı bilgi formuna ulaşmak için tıklayınız.

Inveo Portföy Atak Değişken Fon izahnamesine ulaşmak için tıklayınız.

Inveo Portföy Atak Değişken Fon yatırımcı bilgi formuna ulaşmak için tıklayınız.

Inveo Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu izahnamesine ulaşmak için tıklayınız.

Inveo Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu yatırımcı bilgi formuna ulaşmak için tıklayınız.

Inveo Portföy Altın, Atak Değişken, Borçlanma Araçları(TL), Çoklu Varlık Katılım Fonları izahname değişiklik metni için tıklayınız.

Inveo Portföy İkinci Serbest Fon izahname değişiklik metni için tıklayınız.

27.12.2023 tarihli ve 8002 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararı ile; 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda yapılan değişiklik ile;

– Mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığı ödenen kar paylarında,

– Devlet tahvili ve hazine bonoları ile Hazinece kurulan Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde,

– Bankaların ihraç ettiği tahvil ve bonolar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu Varlık Kiralama Şirketlerinin ihraç ettiği kira sertifikalarından elde edilen kazanç ve iratlarda,

– Yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde (para piyasası fonları, kısa/orta/uzun vadeli özel sektör borçlanma araçları fonları(eurobond ve yabancı hariç), kıymetli madenler fonları, katılım fonları(döviz hariç), fon sepeti fonları(yabancı hariç),

– Varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerde

indirimli gelir stopaj oranı uygulaması 30 Nisan 2024 tarihine kadar uzatıldı. Resmi gazeteye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na ait güncel içtüzük ve ihraç belgesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

AR-GE ve Tasarım Merkezlerinde Faaliyet Gösteren Kurumlar için Vergi İstisnası Kanun Değişikliğine dair resmi gazete yazısına ulaşmak için tıklayınız.

 

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3’üncü maddesine göre;

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yıllık beyanname üzerinden yararlanılan Ar-ge ve Tasarım İNDİRİM TUTARI 1.000.000 Türk lirası ve üzerinde olan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu tutarın yüzde ikisi pasifte geçici bir hesaba aktarılacaktır.

Aktarılan tutar 31 Aralık 2022 tarihine kadar, Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da 4691 sayılı Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan girişimcilere sermaye olarak konulması şarttır.

Inveo Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) izahname değişiklik metni için tıklayınız.

Inveo Portföy Üçüncü Serbest Fon izahnamesine ulaşmak için tıklayınız.

Inveo Portföy Smart Algo Serbest Fonu izahname değişiklik metni için tıklayınız.

Yatırım fonları stopaj oranı hakkında güncel duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Inveo Portföy Para Piyasası (TL) Fonu izahnamesine ulaşmak için tıklayınız.

Inveo Portföy Para Piyasası (TL) Fonu yatırımcı bilgi formuna ulaşmak için tıklayınız.

Inveo Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu izahnamesine ulaşmak için tıklayınız.

Inveo Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu yatırımcı bilgi formuna ulaşmak için tıklayınız.

Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı’nın 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı kararına ulaşmak için tıklayınız.

Inveo Portföy TE3 Serbest (Döviz) Özel Fon izahnamesine ulaşmak için tıklayınız.

Inveo Portföy Şahinkaya 1 Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon izahnamesine ulaşmak için tıklayınız.

Inveo Portföy Gedik Yatırım Bursa Serbest Özel Fon izahnamesine ulaşmak için tıklayınız.

Inveo Portföy Beyaz Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon izahnamesine ulaşmak için tıklayınız.

Inveo Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon izahnamesinde “FON BİRİM PAY DEĞERİNİN, FON TOPLAM DEĞERİNİN VE FON PORTÖY DEĞERİNİN BELİRLENME ESASLARI” başlıklı 5.2. maddesi revize edilmiştir. Konuyla ilgli detaylı bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Inveo Portföy Elma Hisse Senedi Serbest  Özel Fon izahnamesine ulaşmak için tıklayınız.

Inveo Portföy İstatiksel Arbitraj Serbest Özel Fon izahname değişiklik metni için tıklayınız.

Inveo Portföy İstatiksel Arbitraj Serbest Fon izahname değişiklik metni için tıklayınız.

Inveo Portföy Gedik Yatırım Serbest Özel Fon izahname değişiklik metni için tıklayınız.

Inveo Portföy Lycian Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu izahname ve yatırımcı bilgi formuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Inveo Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon izahnamesine ulaşmak için tıklayınız. 

Fon stopaj bilgilendirmesi dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

Yatırım Fonları stopaj oranı değişikliği hakkında güncel bilgilendirme dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

Inveo Portföy Borçlanma Araçları Fonu izahname değişiklik metni için tıklayınız.

Inveo Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu izahname değişiklik metni için tıklayınız.

Inveo Portföy Gedik Yatırım Serbest Özel Fon'a ait izahnamesine ulaşmak için tıklayınız.

Inveo Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Fon Sepeti Fonu'nun fon izahname ve yatırımcı bilgi formuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Inveo Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu'nun fon izahname ve yatırımcı bilgi formuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Inveo Portföy Inter Serbest Fon İzahnamesine ulaşmak için tıklayınız.

Inveo Portföy Birinci Teknoloji  Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na ait güncel iç tüzük ve ihraç belgesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Inveo Portföy Lycian Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na ait güncel iç tüzük ve ihraç belgesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Inveo Portföy Ege Serbest Özel Fon izahname değişiklik metni için tıklayınız.

Inveo Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu izahname değişiklik metni için tıklayınız.

Inveo Portföy Karma Fon izahname değişiklik metni için tıklayınız.

Inveo Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu izahname değişiklik metni için tıklayınız.

Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu izahname değişiklik metni için tıklayınız.

Inveo Portföy Borçlanma Araçları Fonu izahname değişiklik metni için tıklayınız.

Inveo Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu izahname değişiklik metni için tıklayınız.

Inveo Portföy Birinci Değişken Fon izahname değişiklik metni için tıklayınız.

Inveo Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon izahname değişiklik metni için tıklayınız.

Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu izahname değişiklik metni için tıklayınız.

Inveo Portföy Teknoloji Değişken Fonu'nun fon izahname ve yatırımcı bilgi formuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Inveo Portföy Birinci Değişken Fon izahname değişiklik metni için tıklayınız.

Inveo Portföy Atak Değişken Fonu izahname değişiklik metni için tıklayınız.

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu kararına ulaşmak için tıklayınız.

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Esas Sözleşme tadil metnine ulaşmak için tıklayınız.

Yönetim kurulu/yetkilileri değişikliği hakkında güncel bilgilendirme dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

Inveo Portföy Lycian Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun fon içtüzüğü ve ihraç belgesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Inveo Portföy Birinci Gaming ve E-Sports Girişim Sermayesi Fonu'nun fon içtüzüğü ve ihraç belgesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Inveo Portföy Atak Değişken Fonu'nun fon içtüzüğü ve yatırımcı bilgi formuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Inveo Portföy Borçlanma Araçları Fonu izahname değişikliği metni için tıklayınız.

Tasarruf Sahiplerine Duyuru dokümanına buradan ulaşabilirsiniz.

Inveo Portföy Borçlanma Araçları Fonu fon yönetim ücreti değişikliği ile ilgili metne ulaşmak için tıklayınız.

Gedik Portföy Birinci Fon Sepeti Fonunun izahname ve yatırımcı bilgi formuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kurucu Gedik Portföy Yönetimi AŞ ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar listesine TEB Portföy Yönetimi AŞ eklenmiştir.

Sözleşme kapsamına giren Gedik Portföy Yönetimi AŞ yatırım fonları aşağıdaki gibidir:

Fon Kodu   : GMR 

Fon Ünvanı : GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Gedik Potföy Eksi Ventures GYSF'ye ait  içtüzük ve ihraç belgesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar listesine Ak Portföy Yönetimi A.Ş. eklenmiştir. Sözleşme, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu(TEFAS)’nda işlem gören yatırım fonlarını kapsamaktadır. Sözleşme kapsamına giren Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonları aşağıdaki gibidir.

 

Fon Kodu

Fon Ünvanı

GAF

GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU  (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

GAG

GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ)  FON

GAK

GEDİK PORTFÖY KARMA FON

GBG

GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

GGK

GEDİK PORTFÖY  ALTIN FON

GMR

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

GPG

GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEGİŞKEN FON

GYK

GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Gedik Portföy Yönetimi AŞ Boğaziçi Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İç Tüzük ve İhraç Belgesi Değişikliği dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

Gedik Portföy Yönetimi AŞ Boğaziçi Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (BV Growth) İsfa İslami Finans Danışma Kurulu İcazet Belgesi'ne ulaşmak için tıklayınız.

Gedik Portföy Birinci Değişken Fon İzahname Değişikliği dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

Gedik Portföy Birinci Değişken Fon İzahname Değişikliği dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

Tasarruf Sahiplerine Duyuru dokümanına buradan ulaşabilirsiniz.

Gedik Portföy İkinci Serbest Fon İzahname Değişikliği dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

Gedik Portföy Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu'na Bağlı Gedik Portföy Altın Fonu'nun katılma paylarının ihracına ilişkin izahnameye ulaşmak için tıklayınız.

Gedik Portföy MZ Serbest Özel Fon’a ait izahnameye ulaşmak için tıklayınız.

Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu İç Tüzüğüne ulaşmak için tıklayınız.

Fonun aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları; pay komisyonunda on binde 4, VİOP işlem komisyonunda ise on binde 2 (BSMV dahil)’den; pay komisyonu binde 2 ve VİOP işlem komisyonu ise binde 1 olarak değiştirilmiştir.

Gedik Portföy Yönetimi AŞ Gedik Portföy Birinci Serbest(Döviz) Fon izahname değişikliğine ulaşmak için tıklayınız.

Gedik Portföy Birinci Değişken Fon'un izahname değişikliğine ilişkin yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Gedik Portföy Silver Capital Serbest Özel fona ait izahnameye ulaşmak için tıklayınız.

Gedik Portföy Boğaziçi Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Girişimcilik dünyasından gelen ve yurt dışına başarılı satışlar yapmış ortaklar tarafından kurulan Boğaziçi Ventures'ın, Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. ile birlikte global başarı hikayesi yaratma  potansiyeline sahip, büyüme aşaması teknoloji girişimlerine yatırım  yapmak üzere kurduğu girişim sermayesi yatırım fonu BV Growth, '1514 Tech-InvestTR Programı' çerçevesinde yapılan tüm değerlendirmelerden  başarıyla geçerek, Hazine Bakanlığı'ndan yatırım almaya hak kazanan 5  fondan biri oldu.

Teknoloji girişimlerinin verimi artacak

Teknoloji ve girişimcilik ekosistemindeki farklı ve aktif rolleri  ile de tanınan, Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek, Hazine yatırımının ekosistem için önemini vurgulayarak,  yatırımcıların çok zorlu ve detaylı bir değerlendirme sürecinden geçen  fonlara güvenli şekilde yatırım yaparak teknoloji dünyasının yüksek  getiri ihtimallerinden faydalanabileceklerini belirtirken, BV Growth Fonu'nun, teknoloji girişimlerinin, fon bulmakta en çok zorlandıkları  büyüme aşamasına odaklanması sebebiyle ekosisteme katkısının da büyük  olacağını belirtti. Özistek, "Devletin aktif rol alması, geleneksel  sermayenin de teknoloji dünyasına yatırım yapmasını hızlandıracaktır. Böylece, yatırımcılarla birlikte teknoloji girişimcilerinin de yüksek  verim sağlayacağı bir döneme giriyoruz" şeklinde görüş bildirdi.

Hedef 60 şirkete yatırım

Oldukça yüksek sayıda melek yatırımları ile de tanınan Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Üyesi ve BV Growth Fonu Yatırım Komitesi Başkanı Kenan Çolpan ise Boğaziçi Ventures'ın sahip olduğu, globalde  başarılı olan firmaları yüksek değerlemeler ile satma (exit)  tecrübesinin, gerek Fon'un yatırım yapacağı girişimlerin seçiminde  gerekse bu girişimlerin yüksek değerlenmeyle yabancı yatırımcılara  satışına giden süreçte son derece kritik bir öneme sahip olduğunu  iletti. BV Growth Fonu'nun, 300 milyon TL büyüklükle, sadece Türkiye'de yerleşik olup globale açılma potansiyeline ve yetkinliğine  sahip 60 farklı büyüme aşaması teknoloji girişimine yatırım yapmayı  planladığını aktaran Çolpan, "Önümüzdeki dönemde Türkiye, teknoloji  girişimciliği açısından, hayal edilenden de hızlı büyüyecektir" şeklinde görüş bildirdi.

Türkiye'nin büyümesine katkımız artacak

Gedik PYŞ'nin yüzde 100 sahibi Gedik Yatırım (BIST:GEDIK) CEO'su  ve aynı zamanda kurulduğu günden itibaren Türkiye'nin en aktif girişim  sermayesi yatırım ortaklıklarından biri olan Hub Girişim (BIST:HUBVC)'in Yönetim Kurulu Başkanı Onur Topaç ise, "Ülkemizin  sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına girmesi için teknoloji  girişimlerinin desteklenmesi ve bu şirketlere yatırımların artması  gerekiyor. İstihdamın arttırılması ve ülkemizin önemli hedefleri  arasında yer alan teknoloji ihracatının artmasına katkı sağlayacak  olan BV Growth Fonu'na devletimizden yatırım almaya hak kazanmamız  bizleri onurlandırdı. Ekosistemle birlikte, güzel başarı hikayeleri  yaratacağımıza inancımız tam. Bunun bir başlangıç olmasını ve  ilerleyen zamanlarda kuracağımız yeni fonlarla da ülkemizin büyümesine  katkı sağlamak için çalışmaya devam etmeyi hedefliyoruz."

BV Growth Fonu, Hazine'nin yatırım kararı sonrası, önümüzdeki  günlerde  aralarında üniversiteler, TÜBİTAK, bireysel emeklilik  firmaları ve ülkemizin önde gelen kişi ve kurumlarının da bulunduğu  yatırımcı havuzu ile ilk kapanışını yaparak girişimlere yatırım  sürecine başlayacak.

Resmi duyuru için tıklayınız.

Gedik Portföy Değişken Fon SPK Onaylı İzahname Tadil Metni için tıklayınız.

Gedik Portföy Borçlanma Araçları Fonu Yatırımcı Bilgi Formu için tıklayınız.

Gedik Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu İzahname için tıklayınız.

Şirketimiz sermaye artışı ile ilgili yönetim kurulu kararları ve çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin yeni şekli ekte yer almaktadır.

Artırılan 300.000 TL sermayenin her bir payı 1 TL itibari değerdedir. Paylarda imtiyaz yoktur.

 

Gedik Portföy Çıkarılmış Sermayeyi Gösteren Esas Sözleşme Maddesinin Yeni Şekli

Gedik Portföy Sermaye Artış Yönetim Kurulu Kararı

Gedik Portföy Sermaye Ödenmesine İlişkin YKK

Gedik Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Yatırımcı Bilgi Formu için tıklayınız.

Gedik Portföy Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İçtüzük ve İhraç Belgesi Değişikliği

Gedik Portföy Birinci Değişken Fonunun izahnamesine ulaşmak için tıklayınız.

Gedik Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Tasarruf sahiplerine duyuru için tıklayınız.

alt