Bize Ulaşın Phone+90 216 453 00 21

Birikimlerinizi yapay zeka ile tanıştırıyoruz.

Siz de yatırımlarınızda seçim yapmakta zorlanıyorsanız,      
Inveo Portföy Robo Analiz Fon Sepeti Fonu kararları sizin için veriyor.

Inveo Portföy tecrübesine,
Öneriver teknolojisi aracılığıyla makine öğrenmesini ve dünyaca kabul görmüş Black-Litterman finansal modelini ekleyerek yatırım fonunda standartları değiştiriyoruz.

Inveo Portföy Robo Analiz Fon Sepeti Fonu
Sizin yerinize düşünerek, birikimlerinize yön verir.

Fon portföyü dünyaca kabul görmüş Black-Litterman finansal modelinin, yapay zeka tabanlı tahminlerin ve Inveo Portföy’ün deneyimli ve uzman yatırım komitesinin kararlarının kullanıldığı hibrit bir model ile yönetilmektedir.

Fon’un yatırım stratejisine göre portföy dağılımında varlık çeşitlendirmesi esastır. Yapılan çeşitlendirme ile yabancı para ve sermaye piyasası araçları, ortaklık payları, borçlanma araçları gibi varlıklara yatırım yapan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapılacaktır. Bu çeşitlendirme ile varlık sınıfları arasındaki ters korelasyon ilişkisi yoluyla riskin azaltılması gözetilmektedir. Fon orta ve uzun vadeli getiriyi artırmak amacıyla yüksek riskli finansal varlıklara yatırım yapabilir.

Fon uzun vadede enflasyonun üzerinde getiri sağlamak isteyen ve büyüme amaçlı yatırım yaparak birikimlerinin değerini büyütmek isteyen yatırımcılara uygundur.

Fon’un eşik değeri %100 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)'dir.

Fon portföyünün volatilite aralıklarına karşılık geldiği risk değeri 5'tir.

GJB  koduyla işlem gören Inveo Portföy Robo Analiz Fon Sepeti Fonu katılma paylarının alım satımını Gedik Yatırım’ın yanı sıra TEFAS’a üye tüm bankalar ve yatırım kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.

Yatırımcı sunumuna ulaşmak için tıklayınız.

Belge & Raporlar

Inveo Portföy fon bültenlerine ulaşmak için tıklayınız.